สาวแซ่บ สายแฟชั่น

แฟชั่นไทยสไตล์ชิก ของดีเมืองสกลฯ

สาวแซ่บมีสไตล์ต้องปักหมุดเที่ยวเมืองคราฟต์ร่วมสมัย…สกลละเบ๋อ
ต่อให้เดินสายไหว้พระ ทำบุญ เที่ยวชุมชน ชมธรรมชาติ สัมผัสเสน่ห์แดนอีสานเมือง 3 ธรรม
ก็ต้องเผื่อเวลาเดินชิล ชอปผ้าไทยสไตล์ชิกบนถนนผ้าครามในยามเย็น กับสารพัดงานดีไซน์ที่อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สวยเก๋ หรือเลือกใช้เวลาเยี่ยมชมกระบวนการย้อมครามในทุกขั้นตอนในแหล่งผลิต และสนุกกับ DIY ผ้าครามในแบบเฉพาะตัว

Highlight

ถนนผ้าคราม cr pantip

Photo Credit: Pantip

ถนนผ้าคราม

ถนนสายนี้มีแต่ผ้าย้อมคราม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า พวงกุญแจ ร่ม ฯลฯ ล้วนทำมาจากผ้าย้อมคราม
ถนนผ้าคราม ตั้งอยู่บนถนนเรืองสวัสดิ์ หน้าพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นถนนคนเดินที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. เพื่อจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ที่ปัจจุบันมีหลายแบรนด์โดยคนสกลนครได้นำมาประยุกต์ใส่เรื่องราวความเป็นแฟชั่นลงไปในผลิตภัณฑ์ จนกลายเป็นสินค้าร่วมสมัยแฝงไว้ซึ่งความโมเดิร์น สามารถเป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ชุดสวย เครื่องประดับ หรือ accessories

ครามสกล cr The Cloud

Photo Credit: The Cloud

ครามสกล

ครามสกล-Kramsakol เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามอันมีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร นอกจากเปิดให้ชมกระบวนการกรรมวิธีผลิตผ้าย้อมคราม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ายอมคราม ที่บ้านพะเนาว์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองแล้ว ยังเปิดให้ผู้มาเยือนทำกิจกรรมกับเวิร์กชอปออกแบบทำผ้าครามด้วยตนเอง จะเลือกทำผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หรือเสื้อยืด ก็สุดแท้แต่เลือก

วัดพระธาตุเชิงชุม cr-iotopsakon

Photo Credit: iotopsakon

วัดพระธาตุเชิงชุม

ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร โดยพระธาตุเชิงชุม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยมสูง 24 เมตร ส่วนบนทรงบัวเหลี่ยม ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท สร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาทพระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม ขณะที่พระวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปเชียงแสน วัดแห่งนี้ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละวันจะมีประชาชนจำนวนมากมานมัสการกราบไหว้

วัดป่าสุทธาวาส cr-woodychannel

Photo Credit: woodychannel

วัดป่าสุทธาวาส

วัดป่ากลางเมืองสกลนครที่พระอาจารย์มั่น หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ เคยมาพักจำพรรษาและละสังขาร ภายในวัดนอกจากตัวพระอุโบสถ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระแล้ว ยังมีจันทสารเจดิยานุสรณ์ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จนทสาโร ทำให้วัดป่าแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่ประชาชนให้ความเลื่อมใสนับถือ และยังเป็นสำนักเรียนสำคัญของพระภิกษุสงฆ์อีกด้วย

วัดถ้ำผาแด่น-cr-วัดถ้ำผาแด่น-สกลนคร-Facebook

Photo Credit: วัดถ้ำผาแด่น สกลนคร Facebook

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นถึงตัวเมืองและหนองหาร ในอดีตเคยเป็นสถานที่ซึ่งเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานมาบำเพ็ญเพียรภาวนา รวมถึงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ เต็มไปด้วยโขดหินขนาดใหญ่ มีปฏิมากรรมแกะสลักหินทรายรูปพระพุทธสีหไสยาสน์ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชน นอกเหนือไปจากภาพสลักเรื่องราวทางพุทธศาสนาอื่น ๆ

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล cr-iotopsakon

Photo Credit: iotopsakon

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล วัดอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว เป็นการจำลองศาสนสถานสำคัญที่อินเดียมาให้ประชาชนสักการบูชา ได้แก่ เจดียสิริมหามายา สถานท่ี่ประสูติของพระพุทธเจ้า, พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือเจดีย์พุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้, เจดีย์อันเป็นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ที่มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานประดิษฐานอยู่ โดยกำเนิดมาจากแรงศรัทธาของพระอาจารย์วัน อุตตโม และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี

บึงหนองหาร cr sanook

Photo Credit: sanook

บึงหนองหาร

บึงหนองหารหรือหนองหารหลวง เป็นบึงหรือทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่กว่า 7.7 หมื่นไร่ ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดคือ สกลนครและอุดรธานีที่เรียกว่าบึงหนองหาน มีธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ตก แลเห็นเป็นแสงสีทองระยิบระยับ กลางบึงมีเกาะดอนสวรรค์ซึ่งไม่มีประชากรอยู่อาศัย เป็นที่ตั้งของโบสถ์โบราณให้นักท่องเที่ยวไปเยือน

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ cr blog.traveloka

Photo Credit: blog.traveloka

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามบึงหนองหาร ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความกว้างขวางจึงมีการทำสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันสำหรับเดินชมบัว กลางบึงยังมีศาลาชมวิว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ cr Travel @ Manager

Photo Credit: [email protected]

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อีกหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสกลนครก็คือโครงการในพระราชดำริของ ร. 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวอีสาน ซึ่งกำเนิดขึ้นมาแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นแบบจำลองหรือพื้นที่ย่อส่วนในการศึกษา แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ก่อนจะนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยผลสำเร็จซึ่งเป็นที่ชื่นชม ได้แก่ 3 ดำมหัศจรรย์ คือ โคเนื้อภูพาน ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน และข้าวภูพาน

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ cr อีสานร้อยแปด

Photo Credit: อีสานร้อยแปด

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 กลางเทือกเขาภูพาน เพื่อเป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ระหว่างทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชาติโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสวยงาม อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักชั้นนอกได้

พญาเต่างอย cr Ozone Coffee

Photo Credit: Ozone Coffee

พญาเต่างอย

รูปปั้นพญาเต่าขนาดยักษ์ในตำนาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนสุขภาพ หลังที่ว่าการอำเภอเต่างอย ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ และเป็นที่กราบไหว้สักการะของผู้คนโดยทั่วไป โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคที่มาบนบานขอโชคลาภ โด่งดังถึงขนาดมีบทเพลงขับร้องโดยจินตหรา พูนลาภ

To Do

G_ครามสกล_cr The cloud 3-2

Photo Credit: The cloud

ทำผ้าย้อมคราม ที่ครามสกล

ครามสกล-Kramsakol เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามอันมีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร นอกจากเปิดให้ชมกระบวนการกรรมวิธีผลิตผ้าย้อมคราม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ายอมคราม ที่บ้านพะเนาว์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองแล้ว ยังเปิดให้ผู้มาเยือนทำกิจกรรมกับเวิร์กชอปออกแบบทำผ้าครามด้วยตนเอง จะเลือกทำผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หรือเสื้อยืด ก็สุดแท้แต่เลือก

G_ล่องเรือหนองหาน_cr sanook travel 1-2

Photo Credit: sanook travel

ล่องเรือหนองหาน ชมเกาะลอยน้ำ

ท่ามกลางกระแสพญานาค หนองหานเป็นอีกแห่งที่กล่าวขวัญกันว่าเกิดจากฤทธิ์ของพญานาคเป็นผู้ทำให้แผ่นดินเมืองหนองหานยุบตัวลงเป็นผืนน้ำสุดลูกหูลูกตานับหมื่นไร่ เกิดเกาะแก่งลอยน้ำมากมาย ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ทำให้คุณได้เพลิดเพลินเต็มอิ่มกับการนั่งเรือชมความงาม กับสวนดอกบัวแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเกาะลอยน้ำมหัศจรรย์ จน CNN กล่าวขวัญให้เป็นทะเลสาบที่สวยและแปลกที่สุดอันดับ 2 ของโลก

G_พระธาตุเชิงชุม_cr wongnai 3-2

Photo Credit: wongnai

นมัสการพระธาตุเชิงชุม

ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร โดยพระธาตุเชิงชุม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยมสูง 24 เมตร ส่วนบนทรงบัวเหลี่ยม ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 247 บาท สร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาทพระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม ขณะที่พระวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปเชียงแสน วัดแห่งนี้ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละวันจะมีประชาชนจำนวนมากมานมัสการกราบไหว้

To See

G_ตึกฝรั่งท่าแร่_cr sakonnakhon travel-2

Photo Credit: sakonnakhon travel

ดื่มกาแฟ แชะภาพตึกฝรั่งเศส ท่าแร่

แวะเที่ยวให้ชิคกับชุมชนท่าแร่ ชุมชนชาวคริสต์เก่าแก่กว่า 100 ปี ที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมฝรั่งเศส ย้อนดูวิถีชุมชนคาทอลิกกับตึกเก่าแบบอาร์ต ๆ กับบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงามเรียงรายสองข้างทางที่เหมาะกับการกดชัตเตอร์แบบชิล ๆ หรือจะแวะนั่งดริ๊งก์คลายร้อน จิบกาแฟ และเครื่องดื่มเย็น ไปกับบรรยากาศตึกเก่าก็เพลินดี

G_อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ_cr Matichon.co.th-2

Photo Credit: Matichon.co.th

เซลฟี่กับบัวหลากสี อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามบึงหนองหาร ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความกว้างขวางจึงมีการทำสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันสำหรับเดินชมบัว กลางบึงยังมีศาลาชมวิว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

G_วัดถ้ำผาแด่น_cr unseenthinthai.com 3-2

Photo Credit: unseenthinthai.com

วัดถ้ำผาแด่น หากมาสกลฯ ต้องมายลสักครั้ง

วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน มีทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นถึงตัวเมืองและหนองหาร ในอดีตเคยเป็นสถานที่ซึ่งเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานมาบำเพ็ญเพียรภาวนา รวมถึงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ เต็มไปด้วยโขดหินขนาดใหญ่ มีปฏิมากรรมแกะสลักหินทรายรูปพระพุทธสีหไสยาสน์ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชน นอกเหนือไปจากภาพสลักเรื่องราวทางพุทธศาสนาอื่น ๆ

To Shop

G_ร้านน้องนิด_cr facebook-2

Photo Credit: facebook

ร้านน้องนิดของฝากสุดฮิตเมืองสกลฯ

อีกหนึ่งของฝากสัญชาติเวียดนามที่ผู้มาเยือนสกลนครต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ก็คือ “หมูยอ” และที่อร่อยแน่นอนก็ต้องร้านน้องนิด ที่เปิดมากว่า 30 ปี มีหมูยอให้คุณเลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หมูยอใบตอง หมูยอแผ่น หมูยอกะเพรา หมูยอหูหมู หมูยอสด หรือจะเลือกซื้อลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู กุนเชียง แหนมใบมะยม แหนมซี่โครงหมู ก็อร่อยไม่แพ้กัน

G_ถนนผ้าคราม_cr Travel.Kapook.com 1-2

Photo Credit: Travel.Kapook.com

ถนนผ้าคราม

ถนนสายนี้มีแต่ผ้าย้อมคราม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า พวงกุญแจ ร่ม ฯลฯ ล้วนทำมาจากผ้าย้อมคราม
ถนนผ้าคราม ตั้งอยู่บนถนนเรืองสวัสดิ์ หน้าพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นถนนคนเดินที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. เพื่อจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ที่ปัจจุบันมีหลายแบรนด์โดยคนสกลนครได้นำมาประยุกต์ใส่เรื่องราวความเป็นแฟชั่นลงไปในผลิตภัณฑ์ จนกลายเป็นสินค้าร่วมสมัยแฝงไว้ซึ่งความโมเดิร์น สามารถเป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ชุดสวย เครื่องประดับ หรือ accessories

G_ร้านคำหอม_cr wongnai 2-2

Photo Credit: wongnai

ร้านคำหอม

เที่ยวสกลนครมาทั้งหมด ถ้าหยุดนั่งพักเหนื่อย แนะนำว่า ร้านคำหอม ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ กับบรรยากาศบ้านไม้โบราณ ที่เสิร์ฟกาแฟแสนหอม ที่ต้องลองก็ Dirty Coffee กาแฟแสนเก๋แสนอร่อย และเครื่องดื่มอื่นอีกมายมาย หรือถ้าเป็นสายคลีน ก็มี ปั่นแปด เครื่องดื่มสุขภาพเอกลักษณ์ของร้านนี้ ก่อนกลับบ้านก็ยังสามารถแวะซื้อผ้าภูคราม ฝานฝีมือขึ้นชื่อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

To Eat

G_ฟาร์มแกะ ฟาร์มฮัก 1-2

Photo Credit: PaiDuayKan

ฟาร์มแกะ ฟาร์มฮัก

มาถึงฟาร์มฮัก นอกจากเดินเล่น ถ่ายรูปกับฟาร์มแกะ ฟาร์มวัว จนหนำใจแล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือน ก็คือ การแวะชิมอาหารอร่อย ๆ ที่ร้าน โคขุนคุณทอง ต้นตำรับการผลิตเนื้อวัว ที่นำเนื้อนุ่ม ๆ หวาน ๆ มาปรุงเป็นอาหารรสเลิศให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกัน นอกเหนือจากโคขุน คนไม่กินเนื้อก็อร่อยได้ เพราะร้านนี้มีเมนูหลากหลาย ชอบแบบไหนก็ไล่เปิดเมนูสั่งเลย อร่อยไม่แพ้กันจริง ๆ

G_ปากหม้อปารีส-cr-wongnai

Photo Credit: wongnai

ปากหม้อปารีส

อาหารญวนดี ๆ ยอดฮิต เมื่อมาสกลนคร คือ ข้าวเกรียบปากหม้อ และร้านดังที่ห้ามพลาดก็คือ ปากหม้อปารีส ที่เปิดมานานกว่า 20 ปี ตำนานแห่งความอร่อยที่ไม่ได้มาจากปารีส แต่อยู่หน้าโรงหนังปารีสเดิม กับปากหม้อที่พลิกแพลงหลากเมนู ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเกรียบกรอบธรรมดา ข้าวเกรียบกรอยใส่ไข่ หรือที่สายนักชิมเรียกกันว่า พิซซ่าญวน หรือจะชิมปากหม้อแบบนิ่ม ปากหม้อไข่ม้วน ปากหม้อไข่ดาว ที่ล้วนอร่อยไปกับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวอมหวานจัดจ้าน อร่อยได้ถึงใจ

G_เตาถ่านโคขุนโพนยางคำ cr wongnai 1-2

Photo Credit: wongnai

เตาถ่านโคขุนโพนยางคำ

สุดติ่งกระดิ่งแมว กับนักชิมสายเนื้อเมื่อมาเยือนสกลนคร อย่าพลาดที่จะลิ้มลองเนื้อโพนยางคำ ที่เป็น Signature ของจังหวัดนี้เลยทีเดียว เนื้อย่างหอมกรุ่นบนเตาถ่านที่มีเอกลักษณ์ แถมเนื้อยังนุ่มลิ้น ละลายในปาก แบบไม่เคยกินที่ไหนแล้วดีแบบนี้มาก่อน ในราคาแสนถูกไปอีก ได้จัดอีกแน่นอน

To Stay

@SAKON-Hotel---atsakonhotel

Photo Credit: atsakonhotel

@SAKON Hotel

12% Off

“โรงแรมแอทสกล เป็นโรงแรมสไตล์โมเดิร์น luxury ที่มีการออกแบบอย่างลงตัว ทันสมัย โดดเด่น ท่านจะได้พบกับความหรูหรา สะดวกสบายและการต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ใจกลาง จังหวัดสกลนคร”

Hotel Deals

Air Ticket Deals